Reference

Reference - TERMOENERGETIKA

PERGAMENT Bjelopolje

Vrelovodni kotao Q=1,63MW Rekonstrukcija instr.
Izrada projekta, montaža, ispitivanje, puštanje u rad
Oprema: SIEMENS, MARUS

M.O.R.H.

Servis MRU opreme i plamenika u kotlovnicama
Oprema: IMP
 
 

ĐURO ĐAKOVIĆ

Izrada dijela projektne dokumentacije, UJPEST power plant
Oprema: razna, Mađarska

CCPP TE-TO Zagreb

Utilizacijski kotlovi
Ispitivanje MRU opreme
Oprema: Rosemount, Aschroft

TE PLOMIN II, Plomin Termoelektrana 210MW

Isporuka i servis MRU, Servis sustava uljnog loženja
Oprema: SIEMENS, razni proizvođači

CCPP TE-TO Zagreb

Utilizacijski kotlovi
Sudjelovanje prilikom remonta plinskih turbina
Naručitelj: GE International inc

PTE Zagreb - zapad

Utilizacijski kotlovi, Rekonstrukcija instr.
Izmjene projekta, montaža, ispitivanje, puštanje u rad
Oprema: SIEMENS

PALMA Jastrebarsko

Izrada projektne dokumentacije, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad sustava za registraciju temperature na izlazu iz kotlovnice.
Oprema: SIEMENS, MARUS

ENERGO Sisak

Kotao 100 t/h, Rekonstrukcija instr.
Defektacija, ispitivanje, puštanje u rad
Oprema: ATM

SAVA PROMET Dugo Selo

Vrelovodni kotao Q=1,0MW, Sušare 2x50m3
Izrada projekta, montaža, ispitivanje, puštanje u rad
Oprema: Bernini, Cheaf

TOPLANA PRIJEDOR

Izrada projektne dokumentacije sustava vođenja
Oprema: MITSUBISHI, razni proizvođači

Đ. Đ. KOTLOVI d.o.o.

 • Izrada dijela projektne dokumentacije, izrada i isporuka upravljačkih ormara i kotlovske automatike
 • Kotao za brzu proizvodnje pare VPS 600kg/h 8 bar tvornici papira GALEB u Rijeci, izrada projektne dokumentacije, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad kontejner kotlovnice
 • Kotao za brzu proizvodnje pare VPS 1000kg/h 8 bar KUNIS Županja, izrada projektne dokumentacije, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad kontejner kotlovnice
 • Vrelouljni kotao VKS 600 INA MAZIVA Zagreb, izrada projektne dokumentacije, isporuka opreme, izrada kotlovskog ormara i montaža opreme na kotlu
 • Kotao za brzu proizvodnje pare VPX 750kg/h 8 bar ALFATERM Mostar-BiH,izrada projektne dokumentacije, isporuka opreme, izrada kotlovskog ormara i montaža opreme na kotlu
 • Vrelouljna kotlovnica sa generatorom pare AGROPRERADA Ivanić Grad, izrada glavnog i izvedbenog projekta, isporuka opreme, izrada kotlovskog ormara i montaža opreme u kotlu
 • Vrelouljni kotao VK 2000 AD NOVOTEKS Trebinje-BiH, izrada projektne dokumentacije, isporuka opreme, izrada kotlovskog ormara i montaža opreme na kotlu
 • Vrelouljni kotao VK 600 Gračanica-BiH, izrada projektne dokumentacije, isporuka opreme, izrada kotlovskog ormara i montaža opreme na kotlu
 • Vrelouljna kotlovnica sa generatorom pare, Učenički dom graditeljskih struka Zagreb, izrada izvedbenog projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad kotlovnice
 • Vrelouljni kotao VKS 600 Iran – naručioc PECON, izrada izvedbenog projekta, isporuka opreme, montaža i ispitivanje
 • Parna kotlovnica sa kotlom VPK 1500 IGM Slavonija Našice, izrada izvedbenog projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad kotlovnice
 • Parna kotlovnica sa kotlom VPK 1500 Tvornica opeke Sarajevo, izrada izvedbenog projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad kotlovnice
 • Vrelouljni kotao VKS 750 Rusija – naručioc PECON, izrada izvedbenog projekta, isporuka opreme, montaža i ispitivanje
 • Parna kotlovnica sa 2 kotla VPS 2000 PPK Karlovac, izrada izvedbenog projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad kotlovnice
 • Parna kotlovnica sa kotlom VPS 1000 COSMOS Sarajevo, izrada izvedbenog projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad kotlovnice
 • Parna kotlovnica sa kotlom VPS 1500 Franck Hercegovac, izrada izvedbenog projekta, isporuka opreme, montaža
 • Parna kotlovnica sa kotlom VPS 1500 MTT TEKSTIL Maribor, izrada izvedbenog projekta, isporuka opreme, montaža
 • Parna kotlovnica sa kotlom VPS 2000 EUROBRAHAJ UKES Albanija, izrada izvedbenog projekta, isporuka opreme, montaža


Web dizajn, izrada web stranica